Conferința de educație timpurie 2016: FERICIREA SE ÎNVAȚĂ ÎN COPILĂRIE


Într-o societate în care probleme emoţionale ne pun piedici în diverse domenii ale vieţii, într-un mod mai mult sau mai puțin evident, Fundatia Acorns, sub brand-ul propriu de evenimente educaţionale, First7, organizează, în perioada 11 – 13 mai, Conferința de educație timpurie 2016: FERICIREA SE ÎNVAȚĂ ÎN COPILĂRIE, un eveniment unic în România, dedicat educaţiei timpurii şi necesităţii abordării acesteia sub toate aspectele.

 

Dacă diplomele erau considerate, nu demult, o garanție a succesului în viață, realitatea ne-a dovedit, în timp, că nu este suficient. Succesul profesional se află, fără niciun dubiu, în stransă legătură cu echilibrul din toate sferele vieții, acesta fiind necesar, dar nu și suficient în evoluția oamenilor.

 

O nouă dimensiune a formării în viață cuprinde aspecte multiple și include abilități cognitive, fizice, emoționale și sociale.

 

Starea de bine a copilului are un impact major în dobândirea succeselor academice, întrucât el nu le poate obține dacă nu este înzestrat cu instrumente și motivație corectă pentru o viață activă în mediul educațional și în afara acestuia.

 

În acest sens, o educație eficientă nu neglijează niciun aspect al stării de bine, motiv pentru care dascălul însuși are nevoie de pregătire și de dezvoltare personală. El însuși trebuie să fie fericit și educat pentru a pune bazele fericirii unei noi societăți.

 

Unde suntem şi ce ne propunem

 

Este o certitudine. Starea de bine și fericire a copiilor este ignorată complet de către sistemul educațional românesc. First 7 şi-a propus să schimbe viziunea din sistemul educaţional românesc privind importanța stării de bine și a fericirii copilului în cadrul actului de învăţare.

 

În România, personalul din educaţie nu este pregătit pentru susținerea stării de bine și a fericirii copilului. First7 oferă 3 zile de conferinţe şi traininguri cu specialiști în educație, care vor prezenta strategii diverse pentru obţinerea şi menținerea fericirii copilului.

 

În prezent, educația timpurie se axează pe dezvoltarea de abilități, și nu a copilului ca ființă, ca un tot unitar, fapt ce permite dezvoltarea de probleme emoţionale, restricţionarea învăţării stării de fericire. First7 susţine promovarea educației copilului ca întreg, a ființei sale și nu doar cultivarea unor abilități.

 

Numărul mare de copii aflaţi în grija unui educator împiedică, în România, în prezent, acordarea unei atenții adecvate învăţării unei stări de bine și de fericire de către aceştia. First 7 susţine promovarea necesităţii ca un educator să aibă sub supraveghere un număr mic de copii.

 

Lipsa de informație și de pregătire afectează atât starea de bine a copiilor, cât și a personalului educațional. Modul în care se simt educatorii influențează definitoriu starea de bine, fericirea și evoluția copiilor.

 

First7: Ne dorim copii sănătoși, creativi, pozitivi în învățare, descoperire și în viață, puternici social și psihologic!

 

3 zile de workshopuri: 11-13 mai

 

First7 va oferi participanților informație specifică, de specialitate și la îndemână, cu scopul conștientizării nevoii de educație timpurie în România și al optimizării acesteia acolo unde se desfășoară.

 

Teme abordate: creativitatea, jocul în aer liber, dansul și mișcarea, învățarea literelor prin intermediul mișcării, fericirea copilului și a educatorului, mindfulness, inteligențe multiple.

 

Sunt invitaţi educatori și învățători din sistemul de stat și din cel privat, psihologi, pedagogi, coordonatori responsabili cu întocmirea planificărilor pentru activitățile educaționale, asistenți medicali din creșele de stat implicați în activitățile educaționale ale copiilor pe care îi au în grijă, supraveghetori și îngrijitori din creșele de stat și private, care interacționează și participă la activitățile copiilor.

 

Sesiunile vor fi susținute de specialiști din Anglia, Olanda, Canada și România. Printre aceştia:  Ann McTavish  trainer, consultant în educaţie şi scriitor; Shonette Bason-Wood unul dintre cei mai buni speakeri motivaţionali din Marea Britanie; Amy Burke, profesor şi consultant în domeniul mindfullness, Andy Szekely, autor, specialist în Peak Performance și speaker motivațional profesionist.

 

Ediţii anterioare

 

Prima ediție a conferinţelor de educație timpurie a fost organizată în luna mai 2011 și s-a derulat pe parcursul a 3 zile. A reunit specialiști din Anglia, Irlanda de Nord, România și SUA. Participanții au fost educatori, părinți, psihologi, asistenți medicali. Acorns a asigurat participarea gratuită pentru 60 de educatori din sistemul de stat.

 

A doua ediție a fost organizată în mai 2015 și s-a derulat pe parcursul a două zile. A reunit specialiști din Anglia și România. Participanții au fost educatori, părinți, psihologi, asistenți medicali. Acorns a asigurat participarea gratuită pentru 80 de educatori din sistemul educațional de stat.

 

Despre organizatori

 

Fundaţia Acorns are în structura sa o gradiniţa privată, poziţionată în România după model British Nursery.

 

Personalul din gradiniţă este pregătit şi certificat de către instituţii din Marea Britanie.

 

Ideea Conferinţei de educaţie timpurie a pornit tocmai de la dorinţa de a împărtăşi know how-ul internațional cu personalul din grădiniţele de stat din România.

 

De aici numele și misiunea First7:  nu este de suficientă educaţia de acasă în primii 7 ani de viaţă, este necesar suportul instituţiilor specializate și în continuă perfecționare pentru o creştere sănătoasă şi armonioasă.

 

3567 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *